STRONA GŁÓWNA  
  O NAS  
  GALERIA  
  CENNIK  
  KONTAKT  
  MAPA DOJAZDU  

Cennik
Okresowe badania techniczne
L.p.Czynność diagnostycznaCena nettoPodatek VATCena brutto
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 50,41 11,59 62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny: do 3,5 t. d.m.c.; pojazd trójkołowy: powyżej 0,4 t m.w. 79,67 18,33 98,00
1.22 motorower 40,65 9,35 50,00
1.23 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 50,41 11,59 62,00
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza: do 1,5 t d.m.c. 32,52 7,48 40,00
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 40,65 9,35 50,00
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 d.m.c. 63,41 14,59 78,00
1.13 taksówka osobowa lub bagażowa (warunki dodatkowe) 34,15 7,85 42,00
1.14 pojazd uprzywilejowany (warunki dodatkowe) 40,65 9,35 50,00
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 51,22 11,78 63,00
1.16 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzenia egzaminu państwowego ( za warunki dodatkowe) 39,02 8,98 48,00
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych
L.p.Czynność diagnostycznaCena nettoPodatek VATCena brutto
2.1 skuteczność i równomierność działania hamulców 16,26 3,74 20,00
2.4 ustawienie i natężenie świateł drogowych i świateł mijania 11,38 2,62 14,00
2.5 kontrola połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 16,26 3,74 20,00
2.6 pomiar toksyczności spalin 11,38 2,62 14,00
2.7 pomiar poziomu hałasu 16,26 3,74 20,00
2.8 sprawdzenie geometrii kół jednej osi 29,27 6,73 36,00
2.9 działanie amortyzatora jedna oś 11,38 2,62 14,00
2.10 wszystkie inne usterki łącznie 16,26 3,74 20,00
Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych)
L.p.Czynność diagnostycznaCena nettoPodatek VATCena brutto
3.1 motocykl, motorower, ciągnik rolniczy 94,31 21,69 116,00
3.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4t m.w. 137,40 31,60 169,00
3.6 przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5t d.m.c. 74,80 17,20 92,00
3.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 138,21 31,79 170,00
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
L.p.Czynność diagnostycznaCena nettoPodatek VATCena brutto
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu 16,26 3,74 20,00
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 41,46 9,54 51,00
Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez kierownika rejonowego urzędu administracji ogólnej w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
L.p.Czynność diagnostycznaCena nettoPodatek VATCena brutto
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 16,26 3,74 20,00
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie diagnostyczne) 76,42 17,58 94,00
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu
L.p.Czynność diagnostycznaCena nettoPodatek VATCena brutto
6.1 w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) 92,68 21,32 114,00
6.2 który ma być użyty jako taksówka osobowa lub bagażowa (warunki dodatkowe) 34,15 7,85 42,00
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (warunki dodatkowe) 40,65 9,35 50,00
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzenia egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 39,02 8,98 48,00
6.7 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 66,67 15,33 82,00
6.8 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym 40,65 9,35 50,00
6.9 skierowany przez Starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji 48,78 11,22 60,00
skierowany przez Starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 76,42 17,58 94,00
6.10 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 76,42 17,58 94,00
6.11 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym 40,65 9,35 50,00
6.12 dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 97,56 22,44 120,00
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów
L.p.Czynność diagnostycznaCena nettoPodatek VATCena brutto
7.1 prawidłowość przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 28,46 6,54 35,00
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 17,07 3,93 21,00
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przewożących osoby 39,02 8,98 48,00
7.6 wykonanie numeru nadwozia 39,84 9,16 49,00
7.7 wykonanie numeru silnika 39,84 9,16 49,00
7.8 wykonanie tabliczki i jej zamocowanie 29,27 6,73 36,00
7.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 207,32 47,68 255,00

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW PRZEPROWADZANE NA STACJACH KONTROLI POJAZDÓW wprowadzona rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004r. (Dz. U. Nr 223, poz. 2261) z późniejszymi zmianami: Dz. U. Nr 155, poz. 1302 oraz Dz. U. Nr 155, poz. 1233 z 2009r.

© 2008-2009 GoldStream